Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới
803.615 370 10.644

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
10.465.354 3.406 55.829

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Xung Hỉ Vương Phi
3.466.765 872 47.547

Xung Hỉ Vương Phi

Truyện tranh Kiều Mỵ Phu Lang, Tại Tuyến Lục Trà
1.714.346 959 33.058

Kiều Mỵ Phu Lang, Tại Tuyến Lục Trà

Truyện tranh Tôi Là Mẹ Kế Của Nam Chính
4.404.347 972 41.801

Tôi Là Mẹ Kế Của Nam Chính

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
25.136.256 12.375 52.962

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
1.894.586 457 17.700

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Truyện tranh Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn
2.156.185 3.819 33.374

Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn

Truyện tranh Phương Pháp Làm Chồng Hướng Về Phía Em
3.711.101 2.947 74.053

Phương Pháp Làm Chồng Hướng Về Phía Em

Truyện tranh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận
2.004.978 1.020 32.953

Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Truyện tranh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc
8.746.859 5.235 83.826

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
53.802.105 11.796 124.123

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng
1.070.405 671 22.667

Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng

Truyện tranh Ba Người Anh Trai Của Tôi Là Bạo Quân
6.370.153 1.046 66.339

Ba Người Anh Trai Của Tôi Là Bạo Quân

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
6.114.471 1.487 38.987

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện
2.254.464 448 34.535

Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa
141.210 55 2.701

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa

Truyện tranh Quân Nhan Tựa Hoa Đào
1.293.721 691 24.545

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Truyện tranh Hãy Để Tôi Được Hiểu Em
6.091.579 2.227 60.188

Hãy Để Tôi Được Hiểu Em

Truyện tranh Manh Động Thú Thế
3.927.600 1.491 46.344

Manh Động Thú Thế

Truyện tranh Đại Đích Nữ Trọng Sinh Về Báo Thù
58.672 47 2.650

Đại Đích Nữ Trọng Sinh Về Báo Thù

Truyện tranh Đệ Nhất Võ Sư, Baek Cao Thủ
874.180 626 27.394

Đệ Nhất Võ Sư, Baek Cao Thủ

Truyện tranh Thượng Thực
77.756 85 4.468

Thượng Thực

Truyện tranh Thê Vi Thượng
3.114.557 1.953 21.679

Thê Vi Thượng

Truyện tranh Cô Vương Quả Nữ
914.429 501 26.826

Cô Vương Quả Nữ

Truyện tranh Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ
6.875.174 2.667 88.316

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
5.360.122 2.145 57.173

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
40.833.786 5.839 86.652

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
20.631.878 7.475 48.723

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia
688.541 404 18.513

Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia

Truyện tranh Nữ Chính Muốn Tôi Trở Thành Mẹ Kế
1.614.375 311 25.156

Nữ Chính Muốn Tôi Trở Thành Mẹ Kế

Truyện tranh Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa
4.719.131 1.618 61.665

Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa

Truyện tranh Đề Đốc Tự Ta Tu Dưỡng
1.584.853 431 16.247

Đề Đốc Tự Ta Tu Dưỡng

Truyện tranh Thần Tiên Đại Nhân Của Tôi
31.006 77 1.499

Thần Tiên Đại Nhân Của Tôi

Truyện tranh Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi
3.242.235 1.099 30.050

Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi

Truyện tranh Nghịch Thiên Độc Phi
4.953.452 736 33.822

Nghịch Thiên Độc Phi