Đây là luật - Chapter 50

[Cập nhật lúc: 20:45 15/06/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Đây là luật chap 50 - Trang 1
Đây là luật chap 50 - Trang 2
Đây là luật chap 50 - Trang 3
Đây là luật chap 50 - Trang 4
Đây là luật chap 50 - Trang 5
Đây là luật chap 50 - Trang 6
Đây là luật chap 50 - Trang 7
Đây là luật chap 50 - Trang 8
Đây là luật chap 50 - Trang 9
Đây là luật chap 50 - Trang 10
Đây là luật chap 50 - Trang 11
Đây là luật chap 50 - Trang 12
Đây là luật chap 50 - Trang 13
Đây là luật chap 50 - Trang 14
Đây là luật chap 50 - Trang 15
Đây là luật chap 50 - Trang 16
Đây là luật chap 50 - Trang 17
Đây là luật chap 50 - Trang 18
Đây là luật chap 50 - Trang 19
Đây là luật chap 50 - Trang 20
Đây là luật chap 50 - Trang 21
Đây là luật chap 50 - Trang 22
Đây là luật chap 50 - Trang 23
Đây là luật chap 50 - Trang 24
Đây là luật chap 50 - Trang 25
Đây là luật chap 50 - Trang 26
Đây là luật chap 50 - Trang 27
Đây là luật chap 50 - Trang 28
Đây là luật chap 50 - Trang 29
Đây là luật chap 50 - Trang 30
Đây là luật chap 50 - Trang 31
Đây là luật chap 50 - Trang 32
Đây là luật chap 50 - Trang 33
Đây là luật chap 50 - Trang 34
Đây là luật chap 50 - Trang 35
Đây là luật chap 50 - Trang 36
Đây là luật chap 50 - Trang 37
Đây là luật chap 50 - Trang 38
Đây là luật chap 50 - Trang 39
Đây là luật chap 50 - Trang 40
Đây là luật chap 50 - Trang 41
Đây là luật chap 50 - Trang 42
Đây là luật chap 50 - Trang 43
Đây là luật chap 50 - Trang 44
Đây là luật chap 50 - Trang 45
Đây là luật chap 50 - Trang 46
Đây là luật chap 50 - Trang 47
Đây là luật chap 50 - Trang 48
Đây là luật chap 50 - Trang 49
Đây là luật chap 50 - Trang 50
Đây là luật chap 50 - Trang 51
Đây là luật chap 50 - Trang 52
Đây là luật chap 50 - Trang 53
Đây là luật chap 50 - Trang 54
Đây là luật chap 50 - Trang 55
Đây là luật chap 50 - Trang 56
Đây là luật chap 50 - Trang 57
Đây là luật chap 50 - Trang 58
Đây là luật chap 50 - Trang 59
Đây là luật chap 50 - Trang 60
Đây là luật chap 50 - Trang 61
Đây là luật chap 50 - Trang 62
Đây là luật chap 50 - Trang 63
Đây là luật chap 50 - Trang 64
Đây là luật chap 50 - Trang 65
Đây là luật chap 50 - Trang 66
Đây là luật chap 50 - Trang 67
Đây là luật chap 50 - Trang 68
Đây là luật chap 50 - Trang 69
Đây là luật chap 50 - Trang 70
Đây là luật chap 50 - Trang 71
Đây là luật chap 50 - Trang 72
Đây là luật chap 50 - Trang 73
Đây là luật chap 50 - Trang 74
Đây là luật chap 50 - Trang 75
Đây là luật chap 50 - Trang 76
Đây là luật chap 50 - Trang 77
Đây là luật chap 50 - Trang 78
Đây là luật chap 50 - Trang 79
Đây là luật chap 50 - Trang 80
Đây là luật chap 50 - Trang 81
Đây là luật chap 50 - Trang 82
Đây là luật chap 50 - Trang 83
Đây là luật chap 50 - Trang 84
Đây là luật chap 50 - Trang 85
Đây là luật chap 50 - Trang 86
Đây là luật chap 50 - Trang 87
Đây là luật chap 50 - Trang 88
Đây là luật chap 50 - Trang 89
Đây là luật chap 50 - Trang 90
Đây là luật chap 50 - Trang 91
Đây là luật chap 50 - Trang 92
Đây là luật chap 50 - Trang 93
Đây là luật chap 50 - Trang 94
Đây là luật chap 50 - Trang 95
Đây là luật chap 50 - Trang 96
Đây là luật chap 50 - Trang 97
Đây là luật chap 50 - Trang 98
Đây là luật chap 50 - Trang 99
Đây là luật chap 50 - Trang 100
Đây là luật chap 50 - Trang 101
Đây là luật chap 50 - Trang 102
Đây là luật chap 50 - Trang 103
Đây là luật chap 50 - Trang 104
Đây là luật chap 50 - Trang 105
Đây là luật chap 50 - Trang 106
Đây là luật chap 50 - Trang 107
Đây là luật chap 50 - Trang 108
Đây là luật chap 50 - Trang 109
Đây là luật chap 50 - Trang 110
Đây là luật chap 50 - Trang 111
Đây là luật chap 50 - Trang 112
Đây là luật chap 50 - Trang 113
Đây là luật chap 50 - Trang 114
Đây là luật chap 50 - Trang 115
Đây là luật chap 50 - Trang 116
Đây là luật chap 50 - Trang 117
Đây là luật chap 50 - Trang 118
Đây là luật chap 50 - Trang 119
Đây là luật chap 50 - Trang 120
Đây là luật chap 50 - Trang 121
Đây là luật chap 50 - Trang 122
Đây là luật chap 50 - Trang 123
Đây là luật chap 50 - Trang 124
Đây là luật chap 50 - Trang 125
Đây là luật chap 50 - Trang 126
Đây là luật chap 50 - Trang 127
Đây là luật chap 50 - Trang 128
Đây là luật chap 50 - Trang 129
Đây là luật chap 50 - Trang 130
Đây là luật chap 50 - Trang 131
Đây là luật chap 50 - Trang 132
Đây là luật chap 50 - Trang 133
Đây là luật chap 50 - Trang 134
Đây là luật chap 50 - Trang 135
Đây là luật chap 50 - Trang 136
Đây là luật chap 50 - Trang 137
Đây là luật chap 50 - Trang 138
Đây là luật chap 50 - Trang 139
Đây là luật chap 50 - Trang 140
Đây là luật chap 50 - Trang 141
Đây là luật chap 50 - Trang 142
Đây là luật chap 50 - Trang 143
Đây là luật chap 50 - Trang 144
Đây là luật chap 50 - Trang 145
Đây là luật chap 50 - Trang 146
Đây là luật chap 50 - Trang 147
Đây là luật chap 50 - Trang 148
Đây là luật chap 50 - Trang 149
Đây là luật chap 50 - Trang 150
Đây là luật chap 50 - Trang 151
Đây là luật chap 50 - Trang 152
Đây là luật chap 50 - Trang 153
Đây là luật chap 50 - Trang 154
Đây là luật chap 50 - Trang 155
Đây là luật chap 50 - Trang 156
Đây là luật chap 50 - Trang 157
Đây là luật chap 50 - Trang 158
Đây là luật chap 50 - Trang 159
Đây là luật chap 50 - Trang 160
Đây là luật chap 50 - Trang 161
Đây là luật chap 50 - Trang 162
Đây là luật chap 50 - Trang 163
Đây là luật chap 50 - Trang 164
Đây là luật chap 50 - Trang 165
Đây là luật chap 50 - Trang 166
Đây là luật chap 50 - Trang 167
Đây là luật chap 50 - Trang 168
Đây là luật chap 50 - Trang 169
Đây là luật chap 50 - Trang 170
Đây là luật chap 50 - Trang 171
Đây là luật chap 50 - Trang 172
Đây là luật chap 50 - Trang 173
Đây là luật chap 50 - Trang 174
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
V - T
V - T Cấp 4
emo
tran khac dat
tran khac dat Cấp 4
Duoc cua lo
D Kojerx
D Kojerx Cấp 3
Truyện đỉnh
vuxuan diep
vuxuan diep Cấp 4
truyen nhay lam moi nguoi
Nguyen Linh
Nguyen Linh Cấp 4
Hay quá chén mỗi tội ra hơi lâu
Kẻ rắc muối cho biển
Kẻ rắc muối cho biển Cấp 3
Nguyen LinhBộ chuyện này liên quan đến luật nên tg cũng phải tìm hiểu rùi tạo cốt chuyện , nó khó hơn ba cái bộ chém lộn chỉ cần trí tưởng
Null
Null Cấp 4
Nhóm truyện trên FB tham gia để tám chiện nhìu hơn 
Null
Null Cấp 4
Nullhttps://www.facebook.com/groups/910801329648734/?ref=share
Tạc Thiê
Tạc Thiê Cấp 4
tôi thích truyện liên quan tới luật
ahihi J
ahihi J Cấp 4
Tạc ThiêSame there:3
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh Cấp 4
Tạc Thiêcó bộ phim again my life ấy cx hay mà nv chính là công tố viên
Tạc Thiê
Tạc Thiê Cấp 4
Nguyễn LinhYeah, tôi cày bộ này vs bộ điều tra viên chuyển sinh muốn nghiền luôn
Vương Gia
Vương Gia Cấp 3
hay qua con truyện nào như vậy không mnemo
Nghịch Ngu Tiê
Nghịch Ngu Tiê Cấp 3
emo đỉnh của chóp nể ông viết truyện chắn chuyên văn với luật
Oh nyoo
Oh nyoo Cấp 4
Ông nào viết ra được bộ này đúng não to emo
ahihi J
ahihi J Cấp 4
Oh nyooTác giả chắc phải đọc, cũng như am hiểu về điều luật lắm mới làm nên 1 bộ truyện tn:))
hảo hán
hảo hán Cấp 4
bộ này dg giúp ae thành dân chuyên luật emo
Mdat
Mdat Cấp 4
emo
Thiê
Thiê Cấp 4
Anh như Conan vậy thay vì đi đâu cũng gặp án mạng thì anh đi đâu cũng thầy công việc =))
Bụt Giận Dữ
Bụt Giận Dữ Cấp 4
ThiêThế mới có truyện đọc :))
Kaedehara Kazuha sắp rr chúc bạn roll ra QiQi
Thiê
Thiê Cấp 4
Bụt Giận DữHa nằm mơi đi bạn t tích được 3 bản update rồi =)))
Just smile in life
Just smile in life Cấp 4
anh cảnh sát non emo
Snake Toxic
Snake Toxic Cấp 4
Rất ư là khét đến từ vị trí main