Thiên Ma Phi Thăng Truyện - Chapter 13

[Cập nhật lúc: 21:47 02/12/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 1
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 2
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 3
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 4
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 5
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 6
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 7
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 8
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 9
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 10
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 11
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 12
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 13
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 14
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 15
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 16
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 17
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 18
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 19
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 20
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 21
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 22
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 23
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 24
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 25
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 26
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 27
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 28
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 29
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 30
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 31
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 32
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 33
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 34
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 35
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 36
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 37
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 38
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 39
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 40
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 41
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 42
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 43
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 44
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 45
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 46
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 47
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 48
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 49
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 50
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 51
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 52
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 53
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 54
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 55
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 56
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 57
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 58
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 59
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 60
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 61
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 62
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 63
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 64
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 65
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 66
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 67
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 68
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 69
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 70
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 71
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 72
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 73
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 74
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 75
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 76
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 77
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 78
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 79
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 80
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 81
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 82
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 83
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 84
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 85
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 86
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 87
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 88
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 89
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 90
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 91
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 92
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 93
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 94
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 95
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 96
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 97
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 98
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 99
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 100
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 101
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 102
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 103
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 104
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 105
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 106
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 107
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 108
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 109
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 110
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 111
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 112
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 113
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 114
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 115
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 116
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 117
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 118
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 119
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 120
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 121
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 122
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 123
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 124
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 125
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 126
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 127
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 128
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 129
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 130
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 13 - Trang 131
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
. Han
. Han Cấp 2
Trông mặt thằng đầu moi ghét vãi
Kg
Kg Cấp 4
Main ăn hành nhiều nhỉ, bị dập còn hơn bên LTKĐ
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi Cấp 4
KgTLKD là truyện jz bạn=)
Tai Bui
Tai Bui Cấp 4
Ngọc NhiLãng tiên kỳ đàm
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi Cấp 4
Tai Buinếu là bộ đó thì đúg thật là main đầu hơi yếu, hình như là main xuyên ko.
Tai bui
Tai bui Cấp 4
Ngọc NhiMạnh vcl chứ yếu gì :))) nhưng toàn đánh vượt cấp nên ăn hành nguyên ss1
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi Cấp 4
Tai buiTại lúc đó cày vài chục chap đầu thấy yếu nên lười đọc tiếp á
Cậu Lười:))
Cậu Lười:)) Cấp 3
J zậy má, chọn chạy chốn chứ có phải là nhảy lên đâu, nhảy lên rồi thì còn chổ nào để mày đạp chân mà né đòn tấn công hả main??? Nhảy lên cứ như kiểu "đánh t đi, t biết mày ở gần đây" á
.....
..... Cấp 3
Khi nhấn vào lựa chọn,hệ thống sẽ auto thực hiện lựa chọn đó còn main sẽ đc đưa đến kết quả của lựa chọn đó
slime đa cấp cmt dạo bị F0
slime đa cấp cmt dạo bị F0 Cấp 1
hơi xấu
Mấy đứa hay xam lol tranh xa
Mấy đứa hay xam lol tranh xa Cấp 1
Đổ mồ hôi nhiều vl
MAIN ✓[NVC]
MAIN ✓[NVC] Cấp 1
mịa mạnh hơn nó mà chốn nhát gan vcl
Tạc Thiên Bang _ Từ Hạ
Tạc Thiên Bang _ Từ Hạ Cấp 1
Trốn nha b ơi
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 1
Ngu
Phuc Bui
Phuc Bui Cấp 1
Game đéo gì khó vcl thằng tập sự mà toàn phải gặp boss
Minako Amehika
Minako Amehika Cấp 1
Địt mẹ con "Thẩm Chấn Y" Cái địt con mẹ nhà mày con súc vật, đâm đầu vào tường mà chết đi con sv
Thẩm Chấn Y
Thẩm Chấn Y Cấp 1
Sủa cái bà nội m con chó ăn cứt , tao ỉa lên đầu th cha con gái mẹ m nè , đụ con đỉ mẹ m th lồn quái thai!!!!
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 1
Mấy thằng chửi main là mấy thằng ngu, thiểu năng, óc chó, tuổi lol so với main
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 1
Đệt, thể lực cao dữ
Lmao
Lmao Cấp 1
Hay
Tạc Thiên Bang ♥ Ngô Bá Khá
Tạc Thiên Bang ♥ Ngô Bá Khá Cấp 1
Mấy thằng ngu cứ đọc vài ba cái tu tiên trọng sinh xàm loz xong bắt đầu cmt ngáo emo
yaldabaoth demiurge
yaldabaoth demiurge Cấp 1
khác gì mấy game novel đâu lượt reset / số người cần trả thù. mà thằng main ngu vl toàn pick route chết ngu thà rằng bỏ vài mạng ra lấy thông tin có vẻ ngon không? không giết người stack mạng reset, lại cứ thích đến gần chỗ mấy con boss rồi bị hệ thống nó bắt làm nhiệm vụ
. Kaka tiểutu
. Kaka tiểutu Cấp 1

Mạng có sẵn à
O cày game đòi có mạng
O có 1 lựa chọn nào là hoàn hảo cả
Link—> https://rr.noordstar.me/xnxhubcom--9facc9cb
Link—> https://rr.noordstar.me/xnxhubcom--9facc9cb Cấp 1
đụ mẹ thằng nghiện làm gì trong truyện thế này
@@
@@ Cấp 1
Link ko xài đc brro ơi
lê đưc đô
lê Ä‘Æ°c đô Cấp 1
Đúng là ngu thật lần nào chọn phương án dễ dàng cũng chết mà nó cứ chọn lấy, k biết suy nghĩ hả trời
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 1
Ngu
0 Qwe
0 Qwe Cấp 1
Dể còn chết lên chết xuống ba bảo chọ khó, vậy chết mẹ cho rồi chọn làm cặc gì cho lồn