Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú - Chapter 74

[Cập nhật lúc: 07:45 06/05/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 1
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 2
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 3
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 4
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 5
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 6
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 7
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 8
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 9
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 10
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 11
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 12
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 13
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 14
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 15
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 16
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 17
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 18
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 19
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 20
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 21
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 22
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 23
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 24
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 25
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 26
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 27
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 28
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 29
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 30
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 31
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 32
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 33
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 34
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 35
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 36
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 37
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 38
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 39
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 40
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 41
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 42
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 43
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 44
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 45
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 46
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 47
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 48
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 49
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 50
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 51
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 52
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 53
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 54
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 55
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 56
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 57
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 58
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 59
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 60
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 61
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 62
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 63
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 64
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 65
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 66
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 67
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 68
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 69
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 70
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 71
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 72
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 73
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 74
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 75
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 76
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 77
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 78
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 79
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 80
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 81
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 82
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 83
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 84
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 85
Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú chap 74 - Trang 86
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, sex, tuyển thành viên,... để tránh bị khóa tài khoản
Author Trả lời
Mn Mn Cấp 4 25 phút trước Báo vi phạm
Timf truyện, kiểu võ thuật mờ rim gì đó, main chết là đc quay lại điểm đã lưu gì đó, bem 1 người là +1 mạng bem mấy thg mạnh thì +2+3+N mạng , có hệ thống hay bóp thg main. Tui drop chờ nhiều chap rồi coi, tự nhiên hôm này nhớ lại cái quên bà nó tên truyện luộn (tui biết tui giải thích ngu r ;-;)
Author Trả lời
Lyn Yeen Cấp 4 41 phút trước Chapter 76 Báo vi phạm
Moẹ tức nhỏ đó vcl,mong đợi nhỏ đó bị án tử
Author Trả lời
Hai doff Cấp 4 42 phút trước Chapter 1 Báo vi phạm
Vào đọc thử mà thấy hay hay
Author Trả lời
Ngọc Dior Cấp 4 54 phút trước Chapter 76 Báo vi phạm
Đg yên bình tự nhiên con ADELLAI bị điên =))
chó ch** thật chứ
Author Trả lời
>_< Cấp 4 1 giờ trước Chapter 76 Báo vi phạm
tức ơi là tức ấy chả hiểu con điên đấy nghĩ gì
Author Trả lời
Bông Sun Cấp 4 1 giờ trước Chapter 76 Báo vi phạm
:))))( má sôi máu vl •-•
Author Trả lời
Minh Tempest Rimuru Cấp 3 1 giờ trước Chapter 76 Báo vi phạm
Càng ngày càng tức:(
Author Trả lời
._. Chồng Ta Là Nam Thứ Cấp 3 1 giờ trước Chapter 76 Báo vi phạm
:)) cái con cá mắm đó, mẹ nó
Author Trả lời
Elena Grand Cấp 3 2 ngày trước Chapter 75 Báo vi phạm
Chậc, muốn táng con Adellai ghe, cả thằng hậu duệ chó của cha thần Brahan bị sự tham lam che mù cmn đôi mắt rồi.
Uiiiii.....................................nếu đc t bầu 10 phiếu cho anh Lart làm Hoàng Đế.
Hoàng đế của 1 nước ko phải là chuyện để đùa đâu chó Adellai à.
  • Author
    Z Cấp 3 1 giờ trước Báo vi phạm
    Bị tiêm tư tưởng từ bé r, đâu phải muốn là thay đổi được
Author Trả lời
Silia Cấp 3 2 ngày trước Chapter 75 Báo vi phạm
Đcm chờ ngày bị chặt đầu là vừa, còn thằng hậu duệ kia cũng là sức mạnh của nu9 cho vô chứ không có cứ* được như bây giờ
Author Trả lời
Yến Tịch Cấp 3 4 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
Nghe nói con Adela j ghê gớm lắm hả mn
  • Author
    Tạc Thiên Bang - thích comment dạo:)))) Cấp 4 1 giờ trước Báo vi phạm
    Não cũng ổn cực kì độc ác sống dai dẳng cứng đầu cứng cổ
Author Trả lời
Uể Oải Cấp 3 4 ngày trước Chapter 57 Báo vi phạm
ui trời. Cảnh hoa là ghép. Ghép cũng trân thực đến mức đẹp quá rồi :)))emo
Author Trả lời
Con sâu xanh lá Cấp 3 4 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
Chào nọi người nhe =)
Author Trả lời
N Quiin Cấp 4 4 ngày trước Chapter 75 Báo vi phạm
Aiza đúng là bản tính ác độc thâm hiểm ăn sâu vào trg máu mà,nói đến v mà vx ko tỉnh ngộ.
Thôi thì chờ ngày tàn ik là vừa 
(↼_↼)
Author Trả lời
Đỗ Anh DÅ©ng Cấp 4 4 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Damn trong truyện chim ăn chocolate không bị làm sao luônemo