Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa - Chapter 57

[Cập nhật lúc: 23:19 05/06/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 1
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 2
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 3
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 4
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 5
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 6
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 7
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 8
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 9
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 10
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 11
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 12
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 13
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 14
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 15
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 16
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 17
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 18
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 19
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 20
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 21
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 22
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 23
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 24
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 25
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 26
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 27
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 28
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 29
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 30
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 31
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 32
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 33
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 34
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 35
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 36
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 37
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 38
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 39
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 40
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 41
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 42
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 43
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 44
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 45
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 46
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 47
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 48
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 49
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 50
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 51
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 52
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 53
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 54
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 55
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 56
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 57
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 58
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 59
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 60
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 61
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 62
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 63
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 64
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 65
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 66
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 67
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 68
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 69
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 70
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 71
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 72
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 73
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 74
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 75
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 76
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 77
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 78
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 79
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 80
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 81
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 82
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 83
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 84
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 85
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 86
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 87
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 88
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 57 - Trang 89
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
meo
meo Cấp 3
tr ơi, dễ thương qué
De Blanc Viena
De Blanc Viena Cấp 3
soft xỉu lun ớ
Up Up (Hiệp hội lên 5 cân 7 xen)
Up Up (Hiệp hội lên 5 cân 7 xen) Cấp 3
Nhỏ đó ích kỉ zl, nếu không có bạn tính đó là hẳn đã tốt rồi😶
Vu Tina
Vu Tina Cấp 3
Up Up (Hiệp hội lên 5 cân 7 xen)chắc tại yêu na9 quá muốn na9 thuộc về mình
n
n Cấp 3
Vu TinaDo mê trai đẹp, muốn có gia thế và có tính ngang bướng hoi
n
n Cấp 3
Vu TinaYêu thương gì nam 9 đâu :((
Ngủ Đi
Ngủ Đi Cấp 4
Vu TinaDo mê trai và nghĩ bản thân mãi mãi là n9 nguyên tác nên làm gì cũng đúng đó bạn . Bạn để ý khúc bả bị ổng lạnh nhạt là có 2 lí do chính 1 là bả bỏ bê con cái chỉ muốn ổng quan tâm mỗi 1 mình mình , 2 là không hề quan tâm ổng tại chị yêu nhà mình có nói là ổng mất mẹ hay gì nên cần tình yêu thương rồi có em trai nên chức thái tử bị uy hiếp á . Bả đơn giản chỉ nghĩ bản thân là n9 nguyên tác nên bắt buộc ổng phải thuộc về bả do ổng là mỹ nam đẹp trai quyến rũ nhất , mới xứng với bả chứ không yêu na9 gì đâu bạn
Vu Tina
Vu Tina Cấp 3
Ngủ Đi=))) à ra thế. Tưởng bả yêu na9 tht..
Ngủ Đi
Ngủ Đi Cấp 4
Vu TinaMình cũng nghĩ vậy thiệt tới lúc thấy bả bỏ bê con cái thì bó tay chấm cơm mới biết bả tự cao cỡ nào 🤣
Mây
Mây Cấp 3
Cái lùm mía con nhỏ ella
mmm mmm
mmm mmm Cấp 4
Quên luôn tên na9 r mà con ella đúng là đồ thần kinh mà
Trần Ngọc Hà
Trần Ngọc Hà Cấp 3
quên mọe tên na9 là kahir:))
Cherry Chesse
Cherry Chesse Cấp 4
chẹp chẹp=) dạo này mấy bộ truyện tôi theo dõi cứ phát cơm free là sao ta:D
Mắm Rùa
Mắm Rùa Cấp 3
Má ơi cưng z
Ly Trần
Ly Trần Cấp 3
xin những cánh tay quên mất tên nv chính ạ
Китти Китти
Китти Китти Cấp 4
Nhiều nha bợn ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋👇✋✋✋✋✋👇✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋👇👇✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋👇✋✋✋✋✋👇✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋👇👇✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋
Nguyen Huu so
Nguyen Huu so Cấp 3
🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤲🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚
Duong Brenna
Duong Brenna Cấp 3
🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤲🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚
Nguyen Le
Nguyen Le Cấp 4
Cuối cùng cũng comeback hóng muốn bỏ mẹemo
Lê Nguyễn Hoàng An
Lê Nguyễn Hoàng An Cấp 3
èo sao nhìn môi nam9 muốn hôn thế nhở ? emo
 Anh
Anh Cấp 3
Lê Nguyễn Hoàng Antưởng mỗi mình t ms cs ý thế
Spoil-san .
Spoil-san . Cấp 3
Ko biết sao chớ ss1 chị nhà ko đc đẹp lắm, nhưng qua ss2 thì xinh xỉu emo lên làm quàng quạu nào chị nhà ời, quạu quạu cho nu8 đi xuyên không lần 3 đi cho zừa chị nhà ơi
Toshigo Yuhila
Toshigo Yuhila Cấp 3
Tui ghét nhất các con nữ9 trong tiểu thuyết cứ ra vẻ mọi thứ đều là của ta vì trong tiểu thuyết ghi vậy mà lại ko chịu đái 1 bãi ra mà soi lại mình
Cho xin lỗi vì nói tục nhưng tức quá ko chịu đượcemo
Lê Nguyễn Hoàng An
Lê Nguyễn Hoàng An Cấp 3
vị huynh đài này nói chí phải
Toshigo Yuhila
Toshigo Yuhila Cấp 3
Xin cắt ngang tí tui hông phải là huynh đài mà là tiểu cô nươngemo(Chẳng lẽ tên Yuhila là nam sao🤔)
. TWSandai
. TWSandai Cấp 4
Ko đâu do các hạ chửi chí quá nên không nghĩ là một tiểu cô nương nào đó nói thôi
Китти Китти
Китти Китти Cấp 4
emo
Toshigo Yuhila
Toshigo Yuhila Cấp 3
emo
Bần tăng Chuyên đi giảng đạo lý làm người
Bần tăng Chuyên đi giảng đạo lý làm người Cấp 3
TG vẽ môi đẹp quáemoemo
1234 alo
1234 alo Cấp 3
t thấy nét vẽ chap đầu của truyện đẹp vcl dù k đc sắc xảo như nét sau này nma nhìn nhẹ nhàng êm mắt